In Brazilië leven bevolkingsgroepen met zeer verschillende etnische achtergronden, die elkaars cultuur in de loop der tijd sterk hebben beïnvloed, vooral op het gebied van godsdienst en muziek. In de muziek liggen vooral de Afrikaanse wortels diep verankerd en de ritmes die in deze workshops gespeeld worden zijn dan ook alle Afro-Braziliaans.

Zo spelen we de Samba, een woord dat afgeleid is van het Angolese "semba", waar een Afrikaanse kringdans mee aangeduid wordt. De Samba ontstond begin deze eeuw in Rio de Janeiro, waar het de muziek van het carnaval werd. Inmiddels kent de Samba vele vormen.

Uit Bahia, een staat ten noorden van Rio, spelen we de Afox é en de Samba Reggae. DeAfoxé is voortgekomen uit de rituele dansen en muziek van de Candomblé, een Afro-Braziliaanse religie. De Samba Reggae is een tamelijk nieuw ritme dat sterk is be ïnvloed door Reggae uit Jamaica en Afoxé.

Tot slot spelen we uit het noordoosten de Maracatú en de Baião. De Maracatú is een opzwepend, typisch Afro-Indiaans ritme, met een lange traditie. De Baião een traditionele volksmuziek die sinds de jaren vijftig een aantal vernieuwingen heeft ondergaan. De Baião is een samensmelting van de Maracatú en de Fado uit Portugal.


kinderen - workshop - teambuilding - bands - ritme - media - contact - edson gomes - index